• Câu hỏi:

  Sau năm 1862, thái độ của triều đình đối với các nghĩa binh chống Pháp ở Gia Định, Biên Hòa, Định Tường là:

  • A. Khuyến khích và ủng hộ các nghĩa binh chống Pháp
  • B. Ra lệnh giải tán các nghĩa binh chống Pháp
  • C. Yêu cầu quân triều đình cùng các nghĩa binh chống Pháp
  • D. Cử quan lại chỉ huy các nghĩa binh chống Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC