ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn thực chất là

  • A. Nghiêm cấm các hoạt động buôn bán
  • B. Nghiêm cấm các thương nhân buôn bán hàng hóa với người nước ngoài
  • C. Không giao thương với thương nhân phương Tây
  • D. Cấm người nước ngoài đến buôn bán tại Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn thực chất là không giao thương với thương nhân phương Tây

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22111

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON