YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau khi kí Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình nhà Nguyễn Đã có chủ trương gì?

  • A. Bí mật chuẩn bị lực lượng chống quân Pháp để giành lại vùng đất đã mất
  • B. Ra lệnh giải tán nghĩa binh chống Pháp để mong Pháp trả lại thành Vĩnh Long
  • C. Không chủ trương giành lại vùng đất đã mất
  • D. Yêu cầu triều đình Mãn Thanh can thiệp để đánh đuổi quân Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON