RANDOM
 • Câu hỏi:

  Sau khi rút gọn tối giản thì phân số \(\frac{4}{16}\) bằng phân số: 

  • A. \(\frac{2}{8}\)
  • B. \(\frac{4}{8}\)
  • C. \(\frac{1}{4}\)
  • D. \(\frac{1}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ƯCLN (4,16)=4 Nên \(\frac{4}{16}=\frac{4:4}{16:4}=\frac{1}{4}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA