YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đổi đơn vị \(550 cm^{2}\) =? \(m^{2}\)  (Viết dưới dạng phân số tối giản) 

  • A. \(\frac{11}{100}\)
  • B. \(\frac{55}{1000}\)
  • C. \(\frac{11}{20}\)
  • D. \(\frac{11}{200}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(1cm^{2}=\frac{1}{10000}m^{2}\Rightarrow 550cm^{2}=\frac{550}{1000}m^{2}=\frac{550:50}{10000:50}m^{2}=\frac{11}{200}m^{2}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA