YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. 1 km ,45 m; 1145 m; 10 000 dm

  • A. 1145m; 10000dm; 1km 45m
  • B. 1km 45m; 10000dm; 1145m
  • C. 10000dm; 1145m; 1km 45m
  • D. 1145m; 1km 45m; 10000dm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đổi: 1km 45m =1045m

  10000dm = 1000m

  Ta có: 1145m > 1045m > 1000m

  hay 1145m > 1km 45m > 10000dm.

  Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 1145m; 1km 45m; 10000dm.

  Chọn đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 196640

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON