YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quang chu kỳ là

  • A.

     B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày

  • B. Thời gian chiếu sáng trong một ngày
  • C. Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm
  • D. ương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ bóng tối (độ đài ngày đêm) ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây.

  - Quang chu kì tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển các hợp chất quang hợp.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON