YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ

  • A. 15
  • B. 13
  • C. 12
  • D. 14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ 14.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 40637

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON