YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ

  • A. 15
  • B. 13
  • C. 12
  • D. 14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ 14.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40637

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF