YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

  • A. Hiện đại hoá
  • B. Công nghiệp hoá 
  • C. Tự động hoá
  • D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình hiện đại hoá.

  Đáp án A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON