• Câu hỏi:

  Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản tập trung nhất vấn đề nào

  • A. Quân phiệt hoá lực lượng quốc phòng
  • B. Quân phiệt hoá lực lượng an ninh quốc gia
  • C. Quân phiệt hoá lực lượng phòng vệ
  • D. Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC