• Câu hỏi:

  Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong bao lâu

  • A. Nửa đầu thập niên 30 của thế kỉ XX
  • B. Nửa sau thập niên 30 của thế kỉ XX
  • C. Giữa thập niên 30 của thế kỉ XX
  • D. Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC