• Câu hỏi:

  Quá trình đồng hóa, dị hóa phụ thuộc vào:

  • A. Lứa tuổi
  • B. Giới tính
  • C. Trạng thái cơ thể
  • D. Cả ba đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC