AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai mặt đối lập nhưng thống nhất của trao đổi chất là:

  • A. Đồng hoá và dị hoá
  • B. Tổng hợp chất và phân giải chất
  • C. Thần kinh và nội tiết
  • D. Giải phóng năng lượng và tích luỹ năng lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA