AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động sau đây xảy ra trong đồng hóa là:

  • A. Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ
  • B. Tích luỹ năng lượng trong chất hữu cơ
  • C. Vừa tích luỹ vừa giải phóng năng lượng
  • D. Vừa phân giải vừa tổng hợp chất hữu cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>