ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động sau đây xảy ra trong đồng hóa là:

  • A. Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ
  • B. Tích luỹ năng lượng trong chất hữu cơ
  • C. Vừa tích luỹ vừa giải phóng năng lượng
  • D. Vừa phân giải vừa tổng hợp chất hữu cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồng hoá: quá trình tổng hợp các chất hữu cơ và tích luỹ năng lượng trong các sản phẩm tổng hợp.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF