ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Kết quả của quá trình dị hóa là:

  • A. Năng lượng được giải phóng từ chất hữu cơ bị phân giải
  • B. Tổng hợp các chất đặc trưng cho cơ thể
  • C. Tích luỹ năng lượng trong các liên kết hóa học
  • D. Cả A, B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dị hoá: là quá trình phân giải các chất hữu cơ và giải phóng năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động sống, kể cả năng lượng cho đồng hoá.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE