YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?

  • A. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng
  • B. Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng
  • C. Dùng để quản lí kích thước của mảng
  • D. Dùng trong vòng lặp với mảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13478

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA