YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho khai báo mảng như sau: Var m : array[0..10] Of integer ;

  Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?

  • A. a[10]
  • B. a(10)
  • C. a[9]
  • D. a(9)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  a[9]

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA