ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

  • A. A + B
  • B. A > B
  • C. N mod 100
  • D. “A nho hon B”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A > B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON