YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là < điều kiện > . Điều kiện là

  • A. Biểu thức lôgic
  • B. Biểu thức số học
  • C. Biểu thức quan hệ
  • D. Một câu lệnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>