YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về Hằng?

  • A. Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện
  • B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • C. Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau
  • D. Hằng được chương trình dịch bỏ qua

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON