YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

  • A. Tên chuẩn là tên do người lập trình đặt
  • B. Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác
  • C. Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trìnhqui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại
  • D. Tên chuẩn là các hằng hay biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trìnhqui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON