YOMEDIA
NONE
  • Câu hỏi:

    Pháp luật là

    • A. Các qui tắc xử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành
    • B. Dùng để thuyết phục
    • C. Dùng để cưỡng chế
    • D. A, B, C

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    Pháp luật là:

    + Các qui tắc xử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành

    + Dùng để thuyết phục

    + Dùng để cưỡng chế

    ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8872

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON