YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?

  • A. Pháp luật mang tính chất bắt buộc còn kỉ luật thì không bắt buộc, chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo.
  • B. Pháp luật không bắt buộc mọi người làm theo còn kỉ luật thì bắt buộc mọi người phải làm theo.
  • C. Pháp luật và kỉ luật là một, không có điểm khác biệt.
  • D. Pháp luật và kỉ luật đều bắt buộc chủ thể phải làm nhưng pháp luật mang tính chất cưỡng chế cao hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì: Pháp luật mang tính chất bắt buộc còn kỉ luật thì không bắt buộc, chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON