YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các hành động : Coi cóp trong thi cử, nói chuyện riêng trong giờ vi phạm điều gì?

  • A. Vi phạm pháp luật.
  • B. Vi phạm kỉ luật.
  • C. Vi phạm quy chế.
  • D. Vi phạm quy định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Coi cóp trong thi cử, nói chuyện riêng trong giờ vi phạm kỉ luật.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON