YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật chỉ cần đối với những người có tính kỉ luật, tự giác.

  • A. Quan điểm đó là đúng. Vì pháp luật không cần cho tất cả mọi người. 
  • B. Quan điểm đó không đúng. Vì pháp luật cần cho tất cả mọi người kể cả người có tính tự giác thực hiện pháp luật vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong xã hội tạo ra chất lượng của cuộc sống.
  • C. Quan điểm đó đúng
  • D. Quan điểm đó sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pháp luật chỉ cần đối với những người có tính kỉ luật, tự giác: Không đúng, vì pháp luật cần cho tất cả mọi người kể cả người có tính tự giác thực hiện pháp luật vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong xã hội tạo ra chất lượng của cuộc sống.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON