AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân loại và gọi tên các hợp chất sau: H2SO4, NaNO3, Fe(OH)3, ZnO

  Lời giải tham khảo:

  Axit: H2SO4 - Axit sunfuric

  Bazo: Fe(OH)3 - sắt (III) hidroxit

  Muối : NaNO3 - Natri nitrat

  Oxit bazo: ZnO - kẽm oxit

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>