AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 1,2 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với 50g dung dịch axit clohidric (HCl) thu được magie clorua (MgCl2) và khí hiđro.

  a) Viết phương trình phản ứng.

  b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)?

  c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit HCl cần dùng?

  d) Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro sinh ra ở trên đi qua bột sắt (II) oxit đun nóng. Tính khối lượng kim loại sắt tạo thành sau phản ứng?

  Lời giải tham khảo:

  a) Pt: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  Số mol Mg: 0,05 mol 

  Số mol khí H2 : 0,05 mol

  b) Thể tích khí H2 ( ở đktc): 0,05 x 22,4 = 1,12 lít

  c) Số mol HCl: 0,1 mol

  Khối lượng HCl: 0,1 x 36,5 = 3,65 (g)

  Nồng độ % dd HCl: (3,65 : 50) x 100% = 7,3 % 

  d) Pt : H2 + FeO → Fe + H2O

  Số mol Fe : 0,05 mol

  Khối lượng Fe: 0,05 x 56 = 2,8 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>