AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho mẩu kim loại Natri vào cốc chứa nước.

  b) Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm thế được không? Vì sao? 

  Lời giải tham khảo:

  a) Hiện tượng: Mẫu Na tan dần, sủi bọt khí.

  PTHH: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  b) Khi thu khí oxi: đặt ống nghiệm thẳng đứng, miệng hướng lên trên vì oxi nặng hơn không khí.

  Khi thu khí hidro, ta không đặt ống nghiệm như vậy mà phải đặt miệng ống nghiệm hướng xuống dưới vì hidro nhẹ hơn không khí .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>