AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết ba chất lỏng không màu sau: HCl, H2O, Ba(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Dùng quỳ tím để thử: 

  - Hóa đỏ: HCl

  - Hóa xanh: Ba(OH)2

  - Không đổi màu: H2O 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA