ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước ảnh hưởng đến quang hợp:

  • A. Là nguyên liệu quang hợp
  • B. Điều tiết khí khổng
  • C. Ảnh hưởng đến quang phổ
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nước ảnh hưởng đến quang hợp qua các yếu tố:

  • Là nguyên liệu quang hợp
  • Điều tiết khí khổng
  • Ảnh hưởng đến quang phổ
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF