YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là?

  • A. 15- 25 độ C
  • B. 25- 35 độ C
  • C. 35- 45 độ C
  • D. 45- 55 độ C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệt độ tối ưu: nhiệt độ mà ở đó cường độ quang hợp của thực vật có thể đạt >= 90% cường độ quang hợp cực đại vào khoảng 25-35 độ C. 
  Nhiệt độ tối cao: nhiệt độ mà tại đó cường độ quang hợp = cường độ hô hấp. 
  Nhiệt độ tối thấp:nhiệt độ mà ở đó cây bắt đầu quang hợp.

  → Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON