AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây về xicloankan là sai?

  • A. Các chất chỉ có liên đơn đều là xicloankan
  • B. Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng
  • C. Các xicloankan đều chỉ có liên kết đơn
  • D. Công thức chung của monoxicloankan là CnH2n \(n \ge 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng. Thường chỉ xét xicloankan đơn vòng.

  - Công thức tổng quát của monoxicloankan: CnH2n (n ≥ 3).

  Đáp án A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA