YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hợp chất sau đây có tên là gì?

  1,2,4-trimetyl xiclohexan

  • A. 1,2,5-trimetyl xiclohexan
  • B. 1,2,4-trimetyl xiclohexan
  • C. 1,4,6-trimetyl xiclohexan
  • D. 1,4,5-trimetyl xiclohexan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  1,2,4-trimetyl xiclohexan

  đánh số sao cho tổng hệ số là số nhỏ nhất

  Vậy chất này có tên là 1,2,4-trimetyl xiclohexan

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15776

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON