• Câu hỏi:

  Nhà nước Văn Lang ra đời trong hòan cảnh

  • A. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo
  • B. Giải quyết xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt
  • C. Nhu cầu trị thủy và bảo vệ mùa màng.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC