AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhà nước Văn Lang được hình thành ở thế kri mấy

  • A. Thế kỷ thứ VII TCN
  • B. Thế kỷ thứ VI TCN
  • C. Thế kỷ thứ V TCN
  • D. Thế kỷ thứ IV TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>