AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc xây dựng thực đơn gồm: 

  • A. Thực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn
  • B. Thực đơn phải đủ các loại món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn 
  • C. Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa an và hiệu quả kinh tế 
  • D. Tất cả đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>