YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người tinh khôn sống khoảng

  • A. 30 vạn năm
  • B. 25 vạn năm
  • C. 32 vạn năm
  • D. 40 vạn năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11515

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA