AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người tinh khôn phát triển sống cách đây từ 

  • A. 12000 đến 5000 năm
  • B. 12000 đến 4500 năm
  • C. 10000 đến 4000 năm
  • D. 12000 đến 4000 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>