RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng 1 palăng gồm 1 ròng rọc cố định và 3 ròng rọc động để đưa 1 vật có m =0,3 tấn lên độ cao 1,5m. Xác định quãng đường sợi dây phải đi

  • A. 3m
  • B. 6m
  • C. 9m
  • D. 12m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng thệt 2 lần về đường đi nên 3 ròng rọc động cho ta lợi 2.3 = 6 lần về lực và thiệt 6 lần về đường đi, ròng rọc cố định chỉ làm thay đổi hướng của lực cứ không có tác dụng làm giảm hay tăng lực.

  Nên:

  Quãng đường sợi dây phải đi là:

  s = h.6 = 1,5.6 = 9(m)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>