AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Muốn đứng ở dưới đế kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng 

  • A. một ròng rọc cố định.
  • B. một ròng rọc động.
  • C. hai ròng rọc động.
  • D. một ròng rọc động và một ròng rọc cố định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Muốn đứng ở dưới để kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng một ròng rọc động và một cố định

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA