• Câu hỏi:

  Ngành công nghiệp được chú trọng ở Đức thời kì 1933 – 1939 là?

  • A. công nghiệp quân sự.
  • B. công nghiệp đường sắt, đóng tàu
  • C. công nghiệp nhẹ
  • D. công nghiệp nặng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC