• Câu hỏi:

  Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau là

  • A. Liên minh và Hiệp ước. 
  • B. Hiệp ước và Đồng minh.
  • C. Phát xít và Liên minh.
  • D. Hiệp ước và Phát xít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC