• Câu hỏi:

  Giữa TK XIX, các nước Đông Nam Á tồn tại chế độ xã hội nào?

  • A. Xã hội chủ nghĩa.
  • B. Tư bản.
  • C. Chiếm hữu nô lệ.
  • D. Phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC