AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nam thực hiện được một công 36kJ trong thời gian 10 phút, An thực hiện một công 42kJ trong thời gian 14 phút. Ai làm việc khỏe hơn, vì sao?

  Lời giải tham khảo:

  Áp dụng công thức tính công suất của Nam: P1 = 36000/600 = 60W

  Công suất của An: P2 = 42000/840 = 50W

  → Công suất của Nam lớn hơn công suất của An, có thể kết luận Nam làm việc khỏe hơn An.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>