AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để kéo một vật có khổi lượng 72kg lên cao 10m, người ta dùng một máy kẻo tời có công suất 1580W và hiệu suất 75%. Tính thời gian máy thực hiện công việc trên.

  Lời giải tham khảo:

  Công có ích: A1 = F.s = 10m.s = 10.72.10 = 7200J.

  Công toàn phần của máy thực hiện: A = A1/H = 9600J.

  Thời gian máy thực hiện: t = A/P = 9600/1580 = 6,076s

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>