RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một con ngựa kéo xe đi được 120m với lực kéo là 200N trong thời gian 60 giây.

  a. Tính công của con ngựa đã thực hiện?

  b. Tính công suất làm việc của con ngựa?

  Lời giải tham khảo:

  - Công của ngựa sinh ra khi kéo xe là:

  A= F.s =200.120=  24 000 (J)

  - Công suất của ngựa là:

  P= A/t = 24 000 : 60 =400 (W)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>