YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta dùng phím nào?

  • A. Delete
  • B. CapsLock
  • C. Insert
  • D. Tab

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta dùng phím Insert

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5906

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON