YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đuôi mở rộng của phần mềm soạn thảo Word là:

  • A. .txt
  • B. .doc
  • C.  .exe
  • D. .xls

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đuôi mở rộng của phần mềm soạn thảo Word là: .doc

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5905

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF