AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

  • A. Giữ vững môi trường hòa bình
  • B. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa đất nước ta hội nhập  
  • C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại
  • D. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>