AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 5m, chiều cao 4m. Nhà trường định quét vôi phía trong kể cả trần nhà. Hỏi số tiền phải trả là bao nhiêu? Biết rằng phòng đó có 2 của ra vào kích thước 2,2m x 1,2m và 4 của sổ kích thước 1,4m x 0,8m và giá tiền quét vôi là 10000 đồng/m2

    Lời giải tham khảo:

    Số tiền phải trả 1342400 đồng

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>